Çıkmış Sorularla 50 Soruluk Ehliyet Deneme Sınavı

Çıkmış sınav sorularıyla hazırlanan 50 soruluk Genel bir denem sınavımız. Buradaki başarınız gireceğiniz ehliyet sınavıyla alakalı sizlere çok büyük fikir verecektir. En az 35 soru ve üzerinde doğru cevap verebiliyorsanız, büyük ihtimalle gireceğiniz ehliyet sınavında da başarılı olacaksınız demektir.

Ayrıca soruların aynı soru havuzundan geleceği için, bu online sınavda çıkan soruların bir kısmıyla gireceğiniz sınavda karşılaşacağınızı göreceksiniz. Bu anlamda sitemizdeki diğer online ehliyet sınav sorularını çözmek de gireceğiniz sınavda işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Sınav başlıyor, çözdüğünüz soruları ve doğru cevapları aklınızda tutmayı unutmayın.

 1. 1 Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır??

  1. A) İtfaiye
  2. B) Ambulans
  3. C) Polis imdat
  4. D) Jandarma imdat
  Doğru!
  Yanlış!
 2. 2 Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

  1. A) Adı ve soyadının öğrenilmesi
  2. B) Kullandığı ilaçların belirlenmesi
  3. C) Kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi
  4. D) Solunum sayısının değerlendirilmesi
  Doğru!
  Yanlış!
 3. 3 Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

  1. A) Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması
  2. B) Olay yerinin diğer araç sürücüleri tarafından görünmesinin engellenmesi
  3. C) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
  4. D) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
  Doğru!
  Yanlış!
 4. 4 Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

  1. A) Kanamanın durdurulması için
  2. B) Dolaşımın değerlendirilmesi için
  3. C) Kemik kırıklarının tespit edilmesi için
  4. D) Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için
  Doğru!
  Yanlış!
 5. 5 Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

  Yetişkin
  Bebek
  1. A) 2 - 1
  2. B) 3 - 2
  3. C) 5 - 4
  4. D) 7 - 6
  Doğru!
  Yanlış!
 6. 6 İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

  Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

  1. A) Böbrek
  2. B) Akciğer
  3. C) Bağırsak
  4. D) Karaciğer
  Doğru!
  Yanlış!
 7. 7 Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine ............ denir.

  Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  1. A) Şok
  2. B) Havale
  3. C) Epilepsi
  4. D) Bayılma
  Doğru!
  Yanlış!
 8. 8 Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  1. A) Başı sıcak su ile yıkanır.
  2. B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
  3. C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir.
  4. D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
  Doğru!
  Yanlış!
 9. 9 Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

  1. A) Öksürmek
  2. B) Yutkunmak
  3. C) İdrar kaçırmak
  4. D) Sesli dürtülere tepki vermek
  Doğru!
  Yanlış!
 10. 10 Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

  1. A)
  2. B)
  3. C)
  4. D)
  Correct!
  Wrong!
 11. 11 Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, aşağıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?

  I. Damar ve sinir sıkışmasına
  II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
  III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

  1. A) Yalnız I
  2. B) I ve II
  3. C) II ve III
  4. D) I, II ve III
  Doğru!
  Yanlış!
 12. 12 Sürükleme yöntemleri;

  I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,

  II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

  Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  1. A) Yalnız I doğru
  2. B) Yalnız II doğru
  3. C) Her ikisi de doğru
  4. D) Her ikisi de yanlış
  Doğru!
  Yanlış!
 13. 13 Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

  1. A) Tali yol
  2. B) Geçiş yolu
  3. C) Bağlantı yolu
  4. D) Bölünmüş yol
  Doğru!
  Yanlış!
 14. 14 Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

  1. A) Minibüs
  2. B) Tramvay
  3. C) Kamyonet
  4. D) Arazi taşıtı
  Doğru!
  Yanlış!
 15. 15 Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

  1. A)
  2. B)
  3. C)
  4. D)
  Correct!
  Wrong!
 16. 16 Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?

  1. A) Geri dönmesini
  2. B) Motoru durdurmasını
  3. C) Harekete hazırlanmasını
  4. D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını
  Doğru!
  Yanlış!
 17. 17 Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

  1. A) Kavşağa 50 m kaldığını
  2. B) Asgari (en az) hız sınırını
  3. C) Azami (en yüksek) hız sınırını
  4. D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını
  Doğru!
  Yanlış!
 18. 18 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

  1. A) Kasisli yola girileceğini
  2. B) Yolda çalışma olduğunu
  3. C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu
  4. D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini
  Doğru!
  Yanlış!
 19. 19 Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

  1. A) Kavşağa
  2. B) Köprüye
  3. C) Tali yola
  4. D) Demir yoluna
  Doğru!
  Yanlış!
 20. 20 Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

  1. A) Mopet yolunu
  2. B) Bisiklet yolunu
  3. C) Mopetin giremeyeceğini
  4. D) Motosikletin giremeyeceğini
  Doğru!
  Yanlış!
 21. 21 Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?

  1. A)
  2. B)
  3. C)
  4. D)
  Correct!
  Wrong!
 22. 22 Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

  1. A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi
  2. B) Park manevrası yaparken geri gidilmesi
  3. C) Hız azaltmak için frene basılması
  4. D) Ters yönden yola girilmesi
  Doğru!
  Yanlış!
 23. 23 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

  1. A) 50
  2. B) 70
  3. C) 80
  4. D) 90
  Doğru!
  Yanlış!
 24. 24 Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

  1. A) Hızın azaltılması
  2. B) Öndeki aracın geçilmesi
  3. C) Takip mesafesi kuralına uyulması
  4. D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması
  Doğru!
  Yanlış!
 25. 25 Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.

  Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

  1. A) 35
  2. B) 50
  3. C) 70
  4. D) 140
  Doğru!
  Yanlış!
 26. 26 Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

  I. Sola dönüş lambasını yakmalı
  II. Hızını azaltmalı
  III. Dar bir kavisle dönmeli

  1. A) Yalnız I
  2. B) I ve II
  3. C) II ve III
  4. D) I, II ve III
  Doğru!
  Yanlış!
 27. 27 Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

  1. A) Otomobil
  2. B) Kamyonet
  3. C) Motosiklet
  4. D) At arabası
  Doğru!
  Yanlış!
 28. 28 Aşağıda verilen ifadede boş bırakılan yere seçeneklerden hangisi yazılmalıdır?

  "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında
  ........... sayılan hâllerdendir.

  1. A) asli kusur
  2. B) tali kusur
  3. C) yol kusuru
  4. D) kusuru paylaştırma
  Doğru!
  Yanlış!
 29. 29 Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

  1. A) Araç dengesinin korunması
  2. B) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
  3. C) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
  4. D) Taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi
  Doğru!
  Yanlış!
 30. 30 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

  1. A) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
  2. B) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
  3. C) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
  4. D) Geçme yaparken sinyal verilmesi
  Doğru!
  Yanlış!
 31. 31 Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?

  1. A) Kasko sigortası
  2. B) Zorunlu mali sorumluluk sigortası
  3. C) Zorunlu deprem sigortası
  4. D) Hırsızlık sigortası
  Doğru!
  Yanlış!
 32. 32 Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

  1. A) Sürücüsüne hapis cezası verilir.
  2. B) Araç sahibine sadece para cezası verilir.
  3. C) İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.
  4. D) Sürücüsü trafikten ömür boyu men edilir.
  Doğru!
  Yanlış!
 33. 33 Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangileri zorunludur?

  I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
  II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
  III. Taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması

  1. A) Yalnız I
  2. B) I ve II
  3. C) II ve III
  4. D) I, II ve III
  Doğru!
  Yanlış!
 34. 34 Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola "fren mesafesi" denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

  1. A) Aracın hızı
  2. B) Yolun eğimi
  3. C) Lastiklerin durumu
  4. D) Yolun genişliği
  Doğru!
  Yanlış!
 35. 35 Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır

  1. A) Otoyol
  2. B) Demir yolu
  3. C) Devlet yolu
  4. D) Uluslararası yol
  Doğru!
  Yanlış!
 36. 36 Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

  1. A) Emme susturucusu
  2. B) Egzoz susturucusu
  3. C) Emme manifoldu
  4. D) Egzoz supabı
  Doğru!
  Yanlış!
 37. 37 Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

  1. A) Fren pedalının
  2. B) Far ampulünün
  3. C) Marş motorunun
  4. D) Silecek motorunun
  Doğru!
  Yanlış!
 38. 38 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

  1. A) Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu
  2. B) Arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu
  3. C) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini
  4. D) Motor kaputunun tam kapanmadığını
  Doğru!
  Yanlış!
 39. 39 Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

  1. A) Yağlama sistemi
  2. B) Şarj sistemi
  3. C) Ateşleme sistemi
  4. D) Soğutma sistemi
  Doğru!
  Yanlış!
 40. 40 Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

  1. A) Bantlanır.
  2. B) Yapıştırılır.
  3. C) Değiştirilir.
  4. D) İple sarılır.
  Doğru!
  Yanlış!
 41. 41 Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

  1. A) Buji
  2. B) Soket
  3. C) Ampul
  4. D) Sigorta
  Doğru!
  Yanlış!
 42. 42 Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?

  1. A) Saf su
  2. B) Antifriz
  3. C) Motor yağı
  4. D) Fren hidroliği
  Doğru!
  Yanlış!
 43. 43 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A) Motor yağ basıncı ikaz ışığı
  2. B) Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı
  3. C) Fren balataları aşınmış ikaz ışığı
  4. D) Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı
  Doğru!
  Yanlış!
 44. 44 Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

  1. A) Araç üstü tavan bagajı kullanılması
  2. B) Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
  3. C) Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
  4. D) Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
  Doğru!
  Yanlış!
 45. 45 Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

  Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

  1. A) Mizaç
  2. B) Beden dili
  3. C) Trafik adabı
  4. D) Konuşma üslubu
  Doğru!
  Yanlış!
 46. 46 Sürücünün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

  1. A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
  2. B) Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
  3. C) Başkalarının canına ya da malına zarar verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması
  4. D) Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
  Doğru!
  Yanlış!
 47. 47 Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

  1. A) Öfke
  2. B) Sabır
  3. C) İnatlaşma
  4. D) Aşırı tepki
  Doğru!
  Yanlış!
 48. 48 Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?

  1. A) Korkutmak veya şaşırtmakri yola atıp dökmek
  2. B) Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak
  3. C) Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek
  4. D) Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek
  Doğru!
  Yanlış!
 49. 49 Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

  I. Dikkatin dağılması
  II. Kural ihlallerinin artması
  III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

  1. A) Yalnız I
  2. B) I ve II
  3. C) II ve III
  4. D) I, II ve III
  Doğru!
  Yanlış!
 50. 50 Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

  • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
  • İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

  1. A) Ülke ekonomisini
  2. B) Kasko sigortasının önemini
  3. C) Bireylerde trafik bilincinin oluşmasını
  4. D) Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini
  Doğru!
  Yanlış!

Çıkmış Sorularla 50 Soruluk Ehliyet Deneme Sınavı

Created on
 1. Quiz result
  You scored
  Correct!
  Share Your Result
 2. Quiz result

  You scored
  Correct!
  Share Your Result

Çıkmış Sorularla 50 Soruluk Ehliyet Deneme Sınavı Çıkmış sınav sorularıyla hazırlanan 50 soruluk Genel bir denem sınavımız. Buradaki başarınız gireceğiniz ehliyet sınavıyla alakalı sizlere çok büyük fikir verecektir. En az 35 soru ve üzerinde doğru cevap verebiliyorsanız, büyük ihtimalle gireceğiniz ehliyet sınavında da başarılı olacaksınız demektir. Ayrıca soruların aynı soru havuzundan geleceği için, bu online […]