MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
OCAK 2020 TRAFİK VE ÇEVRE SORULARI
1.
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
Doğru Cevap: "C" Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak
Soru Açıklaması
2.
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır.
Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "B" Sadece sağa dönülebileceğini
Soru Açıklaması
3.
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Trafikten men
Soru Açıklaması
4.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
Doğru Cevap: "A" Okul geçidine
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
6.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "D" Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru Açıklaması
7.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "B" Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
8.
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?
Doğru Cevap: "A" Özürlü sürücüler için park yeri
Soru Açıklaması
9.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Soru Açıklaması
10.

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "D" Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini
Soru Açıklaması
11.
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
12.
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması
13.
Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" İki şeridi birden kullanması
Soru Açıklaması
14.
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
15.
I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında
Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Ambulans
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
Doğru Cevap: "B" Kırmızı ışıkta beklemek
Soru Açıklaması
18.
• Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?
Doğru Cevap: "D" Sürücü kusurları
Soru Açıklaması
19.
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Gabarinin aşılması
Soru Açıklaması
20.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru Açıklaması
21.
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
22.
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde
Soru Açıklaması
23.
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Atık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Sınavı arkadaşına gönder: