Yayaların Uyması Gereken Kurallar Nelerdir?

ehliyet
Aralık 19, 2019

Trafikte sadece sürücülerin uyması gereken kurallar bulunmaz. Yaya olarak trafikte bulunanların da uymak zorunda oldukları kurallar bulunmaktadır. Uyulması gereken bu kurallar hem araçlardaki sürücülerin hem de yaya olarak trafikte bulunanların can ve mal güvenliklerini sağlamaya yöneliktir. Burada kısaca bu kurallara değinilecektir.

  • Yayalar belirtilmiş olan bazı durumlar dışında trafikte taşıtlar için ayrılmış olan yolun yan tarafında yer alan yaya yolunu kullanmak durumundadırlar.
  • Belirtilmiş olan tedbirlerin alınmış olması şartı ile bir kısım yayalar diğer yayaların rahatça ilerleyebilecekleri bir şekilde bir gözetmen eşliğinde trafikte ilerleyebilirler. Ayrıca yayaların sadece rahatça ilerleyebilmek dışında ciddi şekilde rahatsızlık yaşamamaları da önemlidir.
  • Yayaların yürüyecekleri bir yaya yolunun olmaması halinde ya da yayalar için ayrılmış olan yolun kapalı olması durumunda yayalar bisikletli sürücüler için ayrılmış yolda bisiklet trafiğine engel olmayacak şekilde bisiklet yolunu kullanabilirler. Burada amaç yaya trafiğini ve araç trafiğinin ayrılmasını sağlamaktır. Böylece can güvenliğini sağlamak daha kolay hale gelecektir.
  • Taşıtlar için ayrılmış olan yollarda yaya için ayrılmış olan kısım yoksa yaya olarak yolculuk etmek zorunda iseler o zaman da araç trafiğine engel olmayacak şekilde yolun kenar kısımlarından ilerlemek zorundadırlar.
  • Yayaların yoldan geçişlerini düzenleyen ışıklı uyarıcı levhaların ya da yetkili kişilerin olmadığı noktalarda yolu geçmek durumunda olanlar kendi can güvenliklerini ön plana alarak ve araçların trafiğine engel olmayacak şekilde hızlıca yolu geçmelidirler. Ayrıca taşıt yolundan geçerken yoldaki araçların hız durumunu göz önüne almak gerekir. Yoldaki araçlar en az 100 metre uzaklıkta iken geçiş gerçekleştirilmelidir.
  • Yayalar için ayrılmış olan geçitlerden geçen yayalar yolda ilerlemek durumunda olanlar diğer yayaların geçişlerine engel olmayacak şekilde ilerlemelidirler.

Sadece yaya olarak trafikte yol alanlar değil hayvanla çekilen veya elle sürülmek durumunda olan araçları kullananlar için de bazı düzenlemeler söz konusudur. Mesela taşıtların ilerlediği yollarda zorunlu hallerin haricinde hayvan bulundurulması yasaklanmıştır. Bu şekildeki bir davranış araçların güvenliklerini tehlikeye atmanın haricinde yolda ilerleyen hayvanları da tehlikeye atmak anlamına gelir. Bu nedenle bu kuralların uygulanması son derece önemlidir.

Hızlı Menü